Tělo

Zdravé tělo - jak se orientovat v názorech na to, co je zdravé?

Uměj se ptát lékařů, rozhoduj o svém komfortu. Využívej alternativní způsoby uzdravení a orientuj se v psychosomatice.DALŠÍ