Mgr. Rostislav Skýpala

Fyzioterapeut v Městské nemocnici Valašské Meziříčí.

Specializuje se především na diagnostiku a terapii funkčních poruch hybného systému, zvláště v oblasti vertebrogenních poruch s prosazováním praktické ergonomie do denní praxe pacienta.

„Pohyb je projevem života.“ Studuje pohyby v člověku, jejich synchronicitu a návaznost. Přivádí zpět k vědomí dokonalosti našeho těla. Učí nás úctě a skutečně přirozeně využívat naše tělo a jeho schopnosti.
Vystudoval Zdravotně sociální fakultu Ostravské univerzity a FTVS UK v oboru fyzioterapie. Navštěvoval kurz Školy zad dle MUDr. E Raševa a následně absolvoval 6týdenní odbornou stáž v privátní praxi MUDr. E. Raševa v německém Schweinfurtu se zaměřením na diagnostiku a terapii posturálních poruch.PŘEDCHOZÍ DALŠÍ