Michal Roškaňuk

Vnitřkem bohatý a barevný člověk s ohromnou inteligencí a smyslem pro detail.

Úžasný rozpravěč, přibližuje a osvětluje rozdílnosti našich světů a chápání informací kolem nás i v nás samotných. Trpí Aspergerovým syndromem a stal se terapeutem autistů i jejich rodičů. Svou odvahou a odhodláním informovat a osvětlovat plně zapadá do filozofie ovlivnit to, co můžeme.

Má bohaté zkušenosti z práce s postiženými dětmi. Jako řada jiných “aspíků“ má dobré komunikační schopnosti a díky svému specifickému vnímání vidí i to, co neautistům zůstává skryto, a je schopen předat onen “pohled z druhé strany“ tak srozumitelně a využitelně při každodenní práci s autisty. Pracuje jako nezávislý poradce a poskytuje své služby malým i velkým autistům i pečovatelům, spolupracuje s rodiči i s odborníky – pedagogy, terapeuty a psychology. Zabývá se především rozvojem komunikačních dovedností a úpravami nežádoucího chování pomocí kognitivně behaviorálních přístupů.

Webové stránky Michala RoškaňukaPŘEDCHOZÍ DALŠÍ