Radmila Telváková

Koučka, lektorka, terapeutka, průvodkyně sebepoznáním, tvůrce projektu Můžeš.

Aktivně pořádá besedy, vede semináře, pracuje individuálně s lidmi prostřednictvím práce s podvědomím (techniky NLP, voice dialog, hypnóza).

Fascinuje ji, jak se situace dějí, jak vytváříme svou realitu, sami sebe omezujeme a manipulujeme. Radmilina práce spočívá v jasnosti komunikace skrze cítění (kontakt) v rovině fyzické, emocionální a mentální. Doprovází klienty na cestě k sobě, kde nalézají sami své schopnosti, zdroje potřebné ke změně, kterou si sami volí. Jde o nalezení sebe sama, kdo jsi a kde jsi. „Tak může přijít i poznání, že vnitřní a vnější je jedno. Život může být lehký, situace mohou být jasné, své bytí si můžeme užívat.“PŘEDCHOZÍ DALŠÍ